Navigation

Korrespondenz: Alfred Escher – Paul Cérésole

AES B2257 | CH-BAR#J1.67#1000/1363#151*

Paul Cérésole an Alfred Escher, Vevey, Mittwoch, 1. April 1868

Schlagwörter: Nationalrat, Wahlen

Briefe

© Bundesarchiv (Schweiz)