Navigation

Korrespondenz: Alfred Escher – Johann Ulrich Schiess

AES B0730 | CH-BAR#J1.67#1000/1363#432*

Johann Ulrich Schiess an Alfred Escher, Bern, Montag, 17. Dezember 1849

Schlagwörter: Flüchtlingspolitik, Nationalratspräsident

Briefe

© Bundesarchiv (Schweiz)